Hovedprosjekt


Som hovedprosjekt under utdanningen på Høyskolen i Gjøvik (2000/2001) laget gruppen min 3 "tv-bumpere" for Metropol TV. Filmene ble laget med en kombinasjon av tradisjonell "stop motion" og 3D animasjon.